NA PODSTAWIE ANALIZY

Na podstawie analizy zgromadzonego materiału oraz zebranych opi­nii nie można jednoznacznie stwierdzić, że badani nie są zauważani w środowisku, że czują się izolowani. Jedni, którzy utrzymują kontakt z rodziną, dziećmi podkreślają z jednej strony serdeczność, współczucie, a z drugiej pogardę. Drudzy, gdzie więź z, rodziną i dziećmi jest ograni­czona, zerwana, mają nadzieję, że sytuacja ulegnie zmianie na ich ko­rzyść (wypowiedzi badanych: „Chcą się najpierw dorobić, może zrozu­mieją, ze jeszcze żyję” — nie należały do wyjątków). Należy podkreślić, że badani zamieszkali w nowych dzielnicach miasta (Związku Walki Mło­dych, Koszyka — nieliczna grupa) czują się bardziej izolowani od spo­łeczeństwa, ich kontakty są ograniczone, nie mogą liczyć na pomoc są­siedzką.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!