NA DOWÓD ROZWOJU

Czy to nie dowód rozwoju i pogłębienia dalszych tendencji izoacjonistycznych w środowisku głuchej mniejszości, jeśli ta sprawa będzie omawiana aż na światowym kongresie głuchych w Finlandii? Mamy rów­nież odpowiedź na pytanie: czy głusi chcą i domagają się, aby żyć wśród ludzi pełnosprawnych, gdzie podstawowym warunkiem jest pokonanie bariery fonologiczno-językowej?Chyba pragną oni żyć obok a nie wśród społeczeństwa pełnospraw­nych — tworząc izolowane skanseny, nie mające nic wspólnego z inte­gracją. Powszechnie znanym faktem jest, że Polski Związek Głuchych od samego początku działalności statutowej udziela wszystkim głuchym wszechstronnej pomocy, opieki, broni ich praw i interesów, załatwia im sprawy rodzinne, małżeńskie, sądowe, prawne, socjalno-bytowe, mieszka­niowe, przeprowadza interwencje w zakładach pracy i urzędach, ułatwia wykorzystanie wolnego czasu, urlopów, prowadzi szkolenia przywarszta- towe, zawodowe, podnoszące kwalifikacje zawodowe itp., kończąc na pi­saniu podań, życiorysów, wypełnianiu druków przy pomocy wykwalifi­kowanej kadry tłumaczy języka migowego oraz pełnosprawnych przyja­ciół związanych z głuchymi życiowo i zawodowo.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!