METODY I SPOSOBY

Rewalidacja osoby upośledzonej odbywać się powinna na różnych płasz­czyznach, oprócz wspomnianego oddziaływania psychologicznego można oddziaływać czynnikami medycznymi, socjologicznymi, ekonomicznymi.Pedagogika przez swoje metody i sposoby działania również ma za zadanie wpływać na postępowanie i zachowanie tych osób, w celu maksymalnego powrotu i włączenia do życia w społeczeń­stwie. W grupie wzajemnych oddziaływań osoba upośledzona na zdro­wiu może:kształtować poczucie własnej wartości,wychowywać i wpływać na samowychowanie,uczyć się z doświadczenia przeszłego, zdobywając odpowiednie pre­dyspozycje ku przyszłości,racjonalnie i maksymalnie wykorzystywać swój wolny czas, włączać się aktywnie do przekazu i odbioru dóbr kulturalnych.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!