LUDZIE NIEPEŁNOSPRAWNI W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM

Społeczeństwo w niewystarczającym stopniu informowane jest o sa­mym zjawisku inwalidztwa, o możliwościach manualnych i intelektual­nych oraz specyfice środowiska ludzi niepełnosprawnych. Problem wstydliwy, niepopularny, od kilku lat poruszany jest w różnej formie Po­wstaje z tego powodu wiele niepotrzebnych konfliktów, zjawisko alie­nacji, rodzą się niepożądane postawy. Ludzie ci na co dzień spotykają się z irytacją lub przesadną usłużnością albo też z obojętnością niezrozu­mieniem czy też wrogością. Żyją niejednokrotnie osamotnieni, zapomnia­ni, nie mogąc liczyć na żadną pomoc.Badając miejsce ludzi niepełnosprawnych w środowisku społecznym (rozumianym jako zespół czynników, takich jak: ludzie, rzeczy, insty­tucje i inne) zadano badanym pytanie: Gdzie i w jaki sposób spędza (P) czas wolny?

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!