KLUCZOWA ROLA RODZICÓW

W osiągnięciu tego celu kluczowa jest rola rodziców. Zdaniem B. Wright (1965, s. 316—325) musi być ścisła współpraca zespołu rehabilitacyjnego z rodzicami na zasadach pełnego uczestnictwa rodzi­ców w postępowaniu rehabilitacyjnym, tzn. pracownik rehabilitacyjny wspólnie z rodzicami szukają rozwiązania istniejących problemów, rodzi­ce muszą odczuwać, że ich wysiłki się dostrzega i docenia w całokształcie rehabilitacyjnych oddziaływań.Z przedstawionych rozważań wynikają ważkie wnioski co do pracy pedagogicznej wśród niepełnosprawnych. Chodzi tu zwłaszcza o kształ­towanie orientacji kierunkowej niepełnosprawnych polegającej na goto­wości do swoistego wyzwalania się z zależności wobec rodziny genera­cyjnej i dorastania do roli członka rodziny prokreacyjnej. Tego rodzaju stan motywacyjny i posiadanych możliwości jest swoistym wskaźnikiem samodzielności i dojrzałości społeczno-emocjonalnej osoby niepełnospraw­nej.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!