KILKA RÓŻNYCH KONCEPCJI

Istnieje kilka różnych koncepcji teoretycznych kształtowania postaw. Każda z nich próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego wobec jednych osób kształtują się postawy pozytywne, a wobec innych negatywne. Jedne z nich wiążą postawy społeczne z zaspokajaniem potrzeb (D. Cartwright, A. Zander 1960, R. Winch 1954; Z. Zaborowski 1972), inne z tzw. warunkowaniem operacyjnym — bilansem „zysków” i „kosz- tow” integracji (G. C. Homans 1961), lub wskazują na ludzką naturę (J. J. Rosseau 1930, A. Adler 1948, D. Cambell 1965) (zob. S. Nowak 1973). Wszystkie jednakże są zgodne, iż postawy społeczne kształtują się podczas wzajemnych kontaktów dwóch lub większej liczby osób, podczas których partnerzy spostrzegają się wzajemnie, emitują pewne zachowa­nia, komunikują się ze sobą.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!