KAŻDY CZYNNY WYPOCZYNEK

Każdy wypoczynek czynny, czy bierny ma szczególne zadanie psy- chopedagogiczne, a mianowicie przywrócenia sił fizycznych i psychicz­nych. Zmiana miejsca pobytu, otoczenia, przebywanie w grupie osób o   różnych poglądach, nastawieniach, postawach, obserwacja innych osób, wysiłek, zadowolenie wpływa dodatkowo na wzmocnienie własnego „ja”, a przez to wzmacnia się nastawienie psychiczne, które również oddzia­łuje na siły fizyczne całego organizmu. Korzystny wpływ na stan zdro­wia wyraża się poprawą stanu psychicznego, kondycji i stanu ogólnego.Wyniki badań nad sposobem spędzania czasu wolnego osób upośle­dzonych na zdrowiu nasuwają pewne spostrzeżenia, które mogą mieć wpływ na rodzaj i formę wypoczynku osób upośledzonych na zdrowiu. Każda osoba to indywiduum o odrębnych cechach osobowości z pozy­tywnym lub negatywnym nastawieniem do zastanej rzeczywistości. Brak wiary w realność istnienia, stwarza dodatkowe utrudnienie kontaktu z drugim człowiekiem.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!