INTENCJONALNE ZADANIE

Sposoby te, mimo iż nie było w tym zakresie żadnego intencjonalne­go działania na rzecz integracji, dawały dużo okazji, by spędzić czas wolny właśnie w integracji z normalnymi. W sposobie zagospodarowa­nia czasu wolnego w środowisku rodzinnym istnieją naturalne możliwo­ści spędzenia go w integracji z normalnymi. Dziecko upośledzone umy­słowo rzadko kiedy jest bowiem jedynym dzieckiem w rodzinie. Naj­częściej wychowuje się ono wśród normalnego rodzeństwa i innych człon­ków rodziny oraz sąsiedztwa. Odwrotnie było z dzieckiem tzw. trudnym, które nie umiało się podporządkować które było agresywne i miało inne jeszcze dodatkowe odchylenia od normy psychofizycznej prócz upośledzenia umysłowego.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!