INTEGRACJA ZACHOWAŃ

Mamy też integrację zachowań jednostkowych i grupowych, dotyczącą na przykład wzorów zachowań kulturalnych. Mamy integrację w zakresie norm postępowania będącą swoistym uzgodnieniem pomiędzy normami a zachowaniem się jedno­stek ludzkich i grup, w których one funkcjonują. Jest integracja funk­cjonalna, która dotyczy uzgodnienia w zakresie funkcji, ról społecznych, podziału pracy oraz samej pracy. Integracja dotyczy również problemów więzi międzyludzkich, komunikacji społecznej w zakresie przepły­wu informacji między jednostką a grupą. W naszym odniesieniu będzie to relacja: inwalida a grupa samorządowa, rehabilitacyjna i produkcyjna. Istnieje wreszcie integracja polegająca na włączaniu inwalidów i osób niepełnosprawnych w zwykłe życie społeczeństwa, do zwykłych szkół, do zwykłych zakładów pracy i do zwykłych miejsc spędzania czasu wolnego. Ten rodzaj integracji jest szeroko upowszechniony przez Pro­fesora Aleksandra Hulka w jego bogatym dorobku naukowym i reha­bilitacyjnym (A. Hulek, 1969, 1977).

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!