INTEGRACJA UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W ZAKRESIE SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

Analiza zebranego materiału empirycznego z tego punktu widzenia wykazała, że możliwości te są zróżnicowane w zależności od:form spędzania czasu wolnego,środowiska, w jakim wychowują się jednostki upośledzone umysłowo.Spośród wymienionych form spędzania czasu wolnego niektóre ze względu na swój charakter nadają się szczególnie, by uczestniczyć w nich w integracji z normalnymi. Należą do nich między innymi: gry i zaba­wy na świeżym powietrzu, uprawianie sportu, spacery i wycieczki tere- nowe, udział w pracy organizacji szkolnych i kół zainteresowań w ra­mach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W jakim zakresie badani korzystali z wyżej wymienionych form spędzania czasu wolnego w in­tegracji z normalnymi, to dalsza analiza materiału empirycznego.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!