INNY WNIOSEK

Inny wniosek pedagogiczny związany jest z koncepcją kształcenia zwłaszcza dzieci i młodzieży w szkołach masowych. Sądzę, że w prak­tyce jesteśmy zbyt obciążeni tradycją co do kształcenia specjalnego w spe­cjalnych zakładach zamkniętych. Przy klinicznym podejściu do konkret­nej jednostki niepełnosprawnej i rozważeniu wszystkich zalet i wad ta­kiego kształcenia, można by częściej podejmować decyzje co do kształ­cenia w szkołach masowych.Obecnie coraz częściej przyjmuje się w pedagogice specjalnej pogląd 2:8 Przygotowac jednostkę upośledzoną umysłowo do życia w społeczeństwie ludzi normalnych można tylko w ścisłym związku z tym społeczeń­stwem w trakcie całego procesu kształcenia i wychowania.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!