FAŁSZYWE STEREOTYPY

Powszechnie wiadomo jest, że wobec osób niepełnosprawnych naro­sło wiele fałszywych stereotypów, które utrudniają im włączanie się w zwykłe życie. Istnieją nadal postawy odrzucania człowieka niepełno­sprawnego. Są mniej lub bardziej jawne.Środki masowej komunikacji mogą przyczyniać się do eliminowania tych niepożądanych zjawisk. Dzięki nim można upowszechniać obiek­tywną wiedzę o człowieku poszkodowanym na zdrowiu i kształtować po­zytywne nastawienia emocjonalne. Larkowa wskazuje, że kształtowaniu postawy akceptacji inwalidy sprzyja zaznajomienie społeczeństwa z pro­blematyką życia ludzi poszkodowanych na zdrowiu, przedstawianie ich osiągnięć oraz powtarzanie kontaktów (H. Larkowa 1974).Środki komunikacji masowej stanowić mogą instrument kształtowa­nia pożądanych postaw wobec ludzi niepełnosprawnych.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!