DRUGA GRUPA ZADAŃ

Istnieje jeszcze druga grupa zadań, pośrednio związanych z istnie­niem środków masowego przekazu, nie mniej istotna dla procesu inte­gracji jak grupa pierwsza. Do zadań tych zaliczam:właściwe organizowanie czasu wolnego,pobudzanie działań twórczych i odtwórczych.Realizacja tych zadań sprzyja aktywizacji życiowej, zapobiega mo­notonii. Uważam, że wprowadzenie w życie zadań należących do obu scharakteryzowanych wyżej grup ma istotn,e znaczenie dla procesu inte­gracji społecznej młodzieży niepełnosprawnej. Umiejętne korzystanie ze środków masowego przekazu może bowiem ułatwić młodym ludziom po­szkodowanym na zdrowiu poznawanie złożonych stosunków społecznych, świat przeżyć innych ludzi — pełnosprawnych i niepełnospraw­nych.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!