DNI WOLNE OD NAUKI

Budżet czasu wolnego uczniów wychowują­cych się w domu rodzinnym był bardziej zróżnicowany. Zależał on od’ tego, w jakiej odległości od miejsca zamieszkania była szkoła czy też klasa specjalna. Czas wolny uczniów dochodzących do szkoły w dni nau­ki szkolnej kształtował się przeciętnie od 4 do 6 godzin, a dojeżdżających od 2 do 4 godzin. Ci ostatni tracili bowiem na dojazd od 1,5 do 2,5 go­dzin. Natomiast w dni wolne od nauki szkolnej dla obu grup wynosił przeciętnie od 6 do 10 godzin. Z powyższych danych wynika, że uczniowie wychowujący się w ro­dzinie i dojeżdżający do szkoły mają mniej czasu wolnego w porówna­niu z uczniami wychowującymi się w internacie. Część swego wolnego . czasu muszą bowiem przeznaczyć na drogę do szkoły i ze szkoły do do­mu. Tego czasu nie tracą wychowankowie mieszkający w internacie,, gdyż najczęściej znajduje się on w bliskości szkoły specjalnej.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!