CZYNNE UCZESTNICTWO

Przez uczestniczenie czynne w zorganizowanym wypoczynku oraz imprezach turystycznych realizowane są ważne społeczne role wycho­wawcze, wśród których należy wymienić:podnoszenie intelektualnego i kulturalnego poziomu społeczeństwa, pogłębianie wiedzy z różnych dziedzin nauki, np. historii, geografii itp.,zwiększanie wymogów kultury uprawiania turystyki i czynnego wypoczynku, umiejętność obcowania z przyrodą, posługiwanie się sprzę­tem turystycznym, programowanie wycieczek, imprez kulturalnych, or­ganizowanie czynnego wypoczynku, angażującego osobowość, jak ąuizy, zgaduj-zgadule, konkursy, zabawy taneczne, zajęcia sportowe,aktywizację kulturalną terenów i miejsc wypoczynkowych, obej­mujące organizację imprez kulturalnych, upowszechnianie kultury dnia codziennego, książki, czasopisma, słownictwo, ubiór, sprzęt, pomoce,integrację ludzi z różnych regionów i środowisk (wycieczki lub wymiana kulturalna), poznanie zwyczajów, obyczajów, obrzędów ludo­wych,współdziałanie zespołowe, solidarność, rywalizacja, poszanowanie zasad „fair play” i sprawiedliwości, uczucia estetyczne — zapewniające jednostce kontakt z przyrodą, z pięknem ludzkiego ciała, ruchu, wysiłku.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!