CAŁE INDEKSY ZADAŃ

Stworzono całe indeksy zadań pedagogicznych, których realizację proces integracji ma przygotowywać, organizować i wspomagać. Znane są też każdej placówce specjalnej zadania realizowane pod kątem inte­gracji społecznej — na przykład hasło współpracy z sąsiednimi szkołami masowymi, hasło teoretyczne nawet wówczas, gdy jest rzetelnie przez szkoły realizowane, bo czy sporadyczny kontakt z „innością” z okazji święta, uroczystości, imprezy szkolneji ma duży wpływ na kształtowanie pozytywnych postaw społecznych? Czy stwarza wystarczająco duże oka­zji do zgromadzenia wiedzy o tym środowisku, poznania go, zrozumienia i skrystalizowania sposobów zachowania się wobec niego?Odpowiedź na to pytanie jest w moim przekonaniu źródłem trudno­ści, jakie napotyka integracja społeczna. Ich przezwyciężenie związa­ne jest z koniecznością opracowania spójnej koncepcji kształtowania osobowości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a także na dogłębnym poznaniu tej strony ich życia psychicznego, która jest ściśle związana ze „… sterującymi produktami osobowości, mającymi znaczny wpływ na charakter i przebieg postępowania człowieka” (S. Gerstman 1970, s. 72), to jest z ich postawami społecznymi.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!