BUDŻET CZASU WOLNEGO

Problematyka czasu wolnego i jego zagospodarowania przez jednost­ki upośledzone umysłowo nie znalazła jak dotychczas szerszego i wni­kliwszego opracowania, stąd moje zainteresowanie się tym problemem i zorganizowanie badań nad budżetem czasu wolnego i jego zagospodaro­waniem przez jednostki upośledzone umysłowo. Niniejsze opracowanie, tj. przedstawienie problemu realizacji zasady wychowania upośledzonych umysłowo w integracji z normalnymi w zakresie sposobu spędzania cza­su wolnego, jest fragmentem wyników szerszych badań, które miały prze­de wszystkim ustalić:jaki jest budżet czasu wolnego jednostek upośledzonych umysłowo?w jaki sposób upośledzeni umysłowo spędzają czas wolny?jakimi treściami jest wypełniony czas wolny upośledzonych umy­słowo? jakie czynniki warunkują formę i treść czasu wolnego upośledzo­nych umysłowo?

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!