BADANIA ODBIORCY

Badania odbioru programów radiowych i telewizyjnych oraz korzy stania z prasy dotyczyły następujących zagadnień: ilościowej charakterystyki korzystania z radia, telewizji, prasy, wyodrębnienia najpopularniejszego środka przekazu, typów programów odbieranych najchętniej, roli przypisywanej korzystaniu ze środków masowego przekazu.Korzystanie ze środków masowego przekazu należy do najczęściej wymienianych zajęć wykonywanych w czasie wolnym. W celu przepro­wadzenia ilościowej analizy kontaktów ze środkami masowego przekazu opracowano wskazówki dotyczące nasilenia korzystania z programów ra­diowych, telewizyjnych i prasy (por. R. Piehalski 1984).

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!