ANALIZA MATERIAŁU

Analiza zebranego materiału pozwala na sformułowanie wniosków, że do najpopularniejszych środków masowego przekazu należy telewizja i radio. Uważam, że występowanie wysokiego wskaźnika w zakresie ko­rzystania ze środków masowego przekazu, a głównie z telewizji i radia wiąże się z niemożnością korzystania z innych form życia kulturalnego i społecznego ze względu na istniejące bariery architektoniczne. Odbior­niki radiowe i telewizyjne są zaś ogólnie dostępne i łatwe w użyciu, stąd wynika ich duża popularność w środowisku młodzieży z uszkodzeniami narządu ruchu.  Mniejsza popularność prasy jest, jak sądzę, wynikiem trudności tech­nicznych związanych z koniecznością samodzielnego zaopatrywania się w czasopisma. Lektura prasy wymaga poświęcenia czasu i koncentracji uwagi, natomiast korzystanie z radia i telewizji często dokonuje się przy okazji wykonywania innych zajęć.

Hej, jestem Wera i piszę o rowerach! A tak na prawdę to o multimediach:) Jestem fanką wszystkiego, co związane jest z techniką, stąd też decyzja o poznaniu ludzi równie tym zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda się to nam razem!